Приспособления за пластмасови покриви HoKa

Приспособление за покрив HoKa Пластмасова формована част, кръгла, за свързване на тръби в система за отработен въздух чрез заваряване. Като опорна плоча със заварена тръбна секция за поставяне в покривни повърхности Диаметър в съответствие с DIN 8062. Производствен процес: изработен от полуфабрикати. Възможно отрицателно свръхналягане по заявка в зависимост от механичното, химичното и термичното натоварване. Наклонът не може да се регулира на място.