Пластмасова скоба за седло HoKa

Седлова връзка HoKa с муфа Пластмасова формована част, кръгла, с вътрешен ограничител за свързване на тръби в система за отработен въздух чрез заваряване. За заваряване върху муфа за вентилационна тръба с вътрешен диаметър съгласно DIN 8062, изработена от полуфабрикати. Възможно отрицателно свръхналягане по заявка в зависимост от механичното, химичното и термичното натоварване.