Plastový držák sedla HoKa

HoKa sedlová přípojka s nátrubkem Plastový výlisek, kulatý, s vnitřním dorazem pro připojení potrubí v systému výfukového vzduchu pomocí svařování. K přivaření na nátrubek větracího potrubí o vnitřním průměru podle DIN 8062, vyrobený z polotovaru. Možný záporný přetlak na vyžádání podle mechanického, chemického a tepelného zatížení.