Plastové kontrolní uzávěry HoKa

Zpětná klapka HoKa Plastový výlisek kruhového průřezu s vnitřním dorazem pro připojení potrubí v systému odvádění vzduchu pomocí svařování. Jako samočinná šoupátková klapka pro instalaci do svislých potrubních nátrubků s vnitřním průměrem podle DIN 8074. Výrobní postup: vyrobeno z polotovarů. Možnost záporného přetlaku na vyžádání v závislosti na mechanickém, chemickém a tepelném zatížení. Maximální rychlost proudění 10 m/s.