Βαλβίδα πεταλούδας HoKa, με χειρολαβή, με μανίκι και στις δύο πλευρές, από πλαστικό, με περσίδα 15°

Περιγραφή

Διατίθεται στα υλικά:

PVCΛευκό PVC PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

Τεχνικά σχέδια

Τεχνικά στοιχεία

    PVC   PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF
Ø Ltotal L L1 s Ltotal L L1 s
50 150 35 60 3,0 150 35 60 3,0
63 150 35 60 3,0 150 35 60 3,0
75 130 35 60 3,0 130 35 60 3,0
90 130 35 60 3,0 130 35 60 3,0
110 155 40 75 3,0 155 40 75 3,0
125 150 40 70 3,0 150 40 70 3,0
140 150 40 70 3,0 150 40 70 3,0
160 150 40 70 3,0 150 40 70 4,0
180 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
200 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
225 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
250 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
280 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
315 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
355 175 50 75 4,0 175 50 75 4,0
400 180 50 80 4,0 180 50 80 4,0
450 440 60 320 3,6 440 60 320 5,0
500 480 60 360 4,0 480 60 360 5,0
560 - - - - - 70 410 6,0
600 590 70 450 5,0 590 70 450 6,0
630 - - - - - 70 480 6,0
700 660 70 520 6,0 660 70 520 8,0
710 - - - - - 80 530 8,0
800 720 80 560 8,0 720 80 560 8,0
900 830 90 650 8,0 830 90 650 10,0
1000 940 100 740 10,0 940 100 740 10,0
1200 1200 120 960 12,0 1200 120 960 12,0
1250 1220 130 960 12,0 1220 130 960 12,0

Κείμενα προσφορών

Προδιαγραφές διαγωνισμού PVC

HOKA Βαλβίδα πεταλούδας από PVC με μοχλό χειρός με υποδοχή Πλαστικό μορφοποιημένο τεμάχιο, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξαγωγής αέρα με συγκόλληση. Ως βαλβίδα πεταλούδας για τη ρύθμιση της παροχής όγκου, η εσωτερική διάμετρος της μούφας βασίζεται στο DIN 8062. Διαδικασία κατασκευής: έως Ø 400 mm από τεμάχια χυτευμένα με έγχυση, από Ø 450 mm από ημικατεργασμένα προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές προσφοράς PVC λευκό

HOKA PVC λευκό Αποσβεστήρας γκαζιού με μοχλό χειρός με υποδοχή Πλαστικό μορφοποιημένο τμήμα, στρογγυλό, με εσωτερικό στοπ για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξαγωγής αέρα με συγκόλληση. Ως αποσβεστήρας γκαζιού για τη ρύθμιση της παροχής όγκου Εσωτερική διάμετρος μανικιού βάσει του DIN 8062. Διαδικασία κατασκευής: έως Ø 400 mm κατασκευάζεται από χυτά μέρη, από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιέτοιμα προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές διαγωνισμού PE-HD

HOKA PE-HD βαλβίδα πεταλούδας με μοχλό χειρός με υποδοχή Πλαστικό χυτευμένο τμήμα, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα καυσαερίων με συγκόλληση. Ως βαλβίδα πεταλούδας για τη ρύθμιση της παροχής όγκου Εσωτερική διάμετρος μανικιού βάσει του DIN 8074. Διαδικασία κατασκευής: έως Ø 400 mm κατασκευάζεται από χυτά μέρη, από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιέτοιμα προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές διαγωνισμού PP-H

HOKA PP-H βαλβίδα πεταλούδας με μοχλό χειρός με υποδοχήΠλαστικό μορφοποιημένο τμήμα, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξαγωγής αέρα με συγκόλληση. Ως αποσβεστήρας γκαζιού για τη ρύθμιση της παροχής όγκου Εσωτερική διάμετρος μανικιού βάσει DIN 8077. Διαδικασία κατασκευής: έως Ø 400 mm κατασκευάζεται από χυτά μέρη, από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιέτοιμα προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές διαγωνισμού PP (επιβραδυντικό φλόγας)

HOKA PP (επιβραδυντικό φλόγας) αποσβεστήρας γκαζιού με μοχλό χειρός με υποδοχή Πλαστικό χυτευμένο τμήμα, στρογγυλό, με εσωτερικό στοπ για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα καυσαερίων με συγκόλληση. Ως αποσβεστήρας γκαζιού για τη ρύθμιση της παροχής όγκου Εσωτερική διάμετρος μανικιού βάσει DIN 8077. Διαδικασία κατασκευής: έως Ø 400 mm κατασκευάζεται από χυτά μέρη, από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιέτοιμα προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές διαγωνισμού PVDF

HOKA PVDF βαλβίδα πεταλούδας με μοχλό χειρός με υποδοχή Πλαστικό χυτευμένο τμήμα, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα καυσαερίων με συγκόλληση. Ως βαλβίδα πεταλούδας για τη ρύθμιση της παροχής όγκου Εσωτερική διάμετρος μανικιού σύμφωνα με το DIN ISO EN 10931. Διαδικασία κατασκευής: έως Ø 400 mm κατασκευάζεται από χυτά μέρη, από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιέτοιμα προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές διαγωνισμού PP-EL-s

HOKA PP-EL-s βαλβίδα πεταλούδας με μοχλό χειρός με υποδοχή Πλαστικό μορφοποιημένο τεμάχιο, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξάτμισης με συγκόλληση. Ως αποσβεστήρας γκαζιού για τη ρύθμιση της παροχής όγκου Εσωτερική διάμετρος μανικιού βάσει DIN 8077. Διαδικασία κατασκευής: έως Ø 400 mm κατασκευάζεται από χυτά μέρη, από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιέτοιμα προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.