Κλείστρο διακοπής HoKa με σφραγίδα με λαβή, με πλαστική φλάντζα και στις δύο πλευρές

Περιγραφή

Διατίθεται στα υλικά:

PVCΛευκό PVC PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

Τεχνικά σχέδια

Τεχνικά στοιχεία

  PVC PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF
Ø L min. s L min. s
75 - - - -
90 - - - -
110 - - - -
125 - - - -
140 - - - -
160 - - - -
180 - - - -
200 - - - -
225 - - - -
250 - - - -
280 - - - -
315 - - - -
355 - - - -
400 - - - -
450 378 3,6 378 5,0
500 418 4,0 418 5,0
560 - - 418 6,0
600 458 5,0 458 6,0
630 - - 488 6,0
700 528 6,0 528 8,0
710 - - 538 8,0
800 568 8,0 568 8,0
900 658 8,0 658 10,0
1000 748 10,0 748 10,0
1200 968 12,0 968 12,0
1250 968 12,0 968 12,0

Κείμενα προσφορών

Προδιαγραφές διαγωνισμού PVC

HOKA Περικόχλιο από PVC με χειρομοχλό με φλάντζες Πλαστικό μορφοποιημένο τεμάχιο, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξαγωγής αέρα με συγκόλληση. Ως ρυθμιστής διακοπής για τη ρύθμιση και διακοπή των ροών όγκου με εσωτερική στεγανοποίηση EPDM. Εσωτερική διάμετρος μούφας σύμφωνα με το DIN 8062. Διαδικασία κατασκευής: από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές προσφοράς PVC λευκό

HOKA PVC λευκό κλείστρο με μοχλό χειρός με φλάντζες Πλαστικό χυτευμένο μέρος, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξάτμισης με συγκόλληση. Ως ρυθμιστής διακοπής για τη ρύθμιση και διακοπή των ροών όγκου με εσωτερική στεγανοποίηση EPDM. Εσωτερική διάμετρος μούφας σύμφωνα με το DIN 8062. Διαδικασία κατασκευής: από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές διαγωνισμού PE-HD

HOKA PE-HD κλείστρο με χειρομοχλό με φλάντζες Πλαστικό χυτευμένο τμήμα, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξάτμισης με συγκόλληση. Ως ρυθμιστής διακοπής για τη ρύθμιση και διακοπή των ροών όγκου με εσωτερική στεγανοποίηση EPDM. Εσωτερική διάμετρος μούφας σύμφωνα με το DIN 8074. Διαδικασία κατασκευής: από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές διαγωνισμού PP-H

HOKA PP-H ρυθμιστής διακοπής με χειρομοχλό με φλάντζες Πλαστικό χυτευμένο μέρος, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξάτμισης με συγκόλληση. Ως ρυθμιστής διακοπής για τη ρύθμιση και διακοπή των ροών όγκου με εσωτερική στεγανοποίηση EPDM. Εσωτερική διάμετρος μούφας σύμφωνα με το DIN 8077. Διαδικασία κατασκευής: από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές διαγωνισμού PP (επιβραδυντικό φλόγας)

HOKA PP (επιβραδυντικό φλόγας) κλείστρο με χειρομοχλό με φλάντζες Πλαστικό χυτευμένο μέρος, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξάτμισης με συγκόλληση. Ως ρυθμιστής διακοπής για τη ρύθμιση και διακοπή των ροών όγκου με εσωτερική στεγανοποίηση EPDM. Εσωτερική διάμετρος μούφας σύμφωνα με το DIN 8077. Διαδικασία κατασκευής: από Ø 450 mm κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.