Πλαστικό στήριγμα σέλας HoKa

Σύνδεση σέλας HoKa με υποδοχή Πλαστικό χυτευμένο τεμάχιο, στρογγυλό, με εσωτερικό στοπ για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξαγωγής αέρα με συγκόλληση. Για συγκόλληση σε εσωτερική διάμετρο μούφας σωλήνα εξαερισμού σύμφωνα με το DIN 8062, κατασκευασμένο από ημικατεργασμένα προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με τη μηχανική, χημική και θερμική επιβάρυνση.