Κυκλικός σιγαστήρας HoKa με χιτώνιο, μήκος διαχωριστή 1750 mm από πλαστικό

Περιγραφή

Διατίθεται στα υλικά:

PVCPVC λευκό
PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

Τεχνικά σχέδια

L1 = μήκος διαχωριστή
Κυκλικό χιτώνιο σιγαστήρα 1750 πλαστικό - τεχνικό σχέδιο
L1 = μήκος διαχωριστή

Τεχνικά στοιχεία

    Wall thickness of the pipe  
Ø 1 Ø 2 PVC PPS PP-H PE-HD L
75 315 2,5 5,0 5,0 7,7 40
90 315 2,5 5,0 5,0 7,7 40
110 315 2,5 5,0 5,0 7,7 40
125 315 2,5 5,0 5,0 7,7 40
140 355 2,9 5,0 5,0 5,0 40
160 355 2,9 5,0 5,0 5,0 40
180 400 3,2 6,0 6,0 5,0 40
200 400 3,2 6,0 6,0 5,0 40
225 450 3,6 5,0 5,0 5,0 40
250 450 3,6 5,0 5,0 5,0 40
280 500 4,0 5,0 5,0 5,0 50
315 500 4,0 5,0 5,0 5,0 50
355 500 4,0 5,0 5,0 5,0 50
400 600 5,0 6,0 6,0 6,0 50
450 700 6,0 6,0 6,0 6,0 50
500 700 6,0 6,0 6,0 6,0 50
560 800 - 8,0 8,0 8,0 60
600 800 8,0 8,0 8,0 8,0 60
630 800 - 8,0 8,0 8,0 70
700 900 8,0 8,0 8,0 8,0 70
710 900 - 8,0 8,0 8,0 80
800 1000 10,0 10,0 10,0 10,0 80
900 1100 10,0 10,0 10,0 10,0 90
1000 1200 12,0 12,0 12,0 12,0 100
1200 1400 12,0 12,0 12,0 12,0 120
1250 1400 12,0 12,0 12,0 12,0 130
L1 = Length

Κείμενα προσφορών

Προδιαγραφές διαγωνισμού PVC

HOKA Σιγαστήρας σωλήνων από PVC με μούφα Πλαστικό μορφοποιημένο τεμάχιο, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξαγωγής αέρα με συγκόλληση. Πάχος συσκευασίας 100 mm, υλικό απορρόφησης από ορυκτές ίνες, διάτρητος εσωτερικός σωλήνας καλυμμένος με υαλοΰφασμα, Οι κυκλικοί σιγαστήρες Hoka έχουν ελεγχθεί από το IFI Institut für Industrieaerodynamik GmbH. Εσωτερική διάμετρος μούφας σύμφωνα με το DIN 8062,. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές προσφοράς PVC λευκό

HOKA PVC λευκό Σιγαστήρας αγωγών με μούφα Πλαστικό χυτευμένο τεμάχιο, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση αγωγών σε σύστημα εξάτμισης με συγκόλληση. Πάχος συσκευασίας 100 mm, υλικό απορρόφησης από ορυκτές ίνες, διάτρητος εσωτερικός σωλήνας καλυμμένος με υαλοΰφασμα, Οι κυκλικοί σιγαστήρες της Hoka έχουν ελεγχθεί από το IFI Institut für Industrieaerodynamik GmbH. Εσωτερική διάμετρος μούφας σύμφωνα με το DIN 8062,. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφή προσφοράς PE-HD

HOKA PE-HD κυκλικός σιγαστήρας αγωγών με μούφα Χυτευτό πλαστικό εξάρτημα με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση αγωγών σε σύστημα εξαγωγής αέρα με συγκόλληση. Πάχος συσκευασίας 100 mm, υλικό απορρόφησης από ορυκτές ίνες, διάτρητος εσωτερικός σωλήνας καλυμμένος με υαλοΰφασμα, Οι κυκλικοί σιγαστήρες Hoka έχουν ελεγχθεί από το IFI Institut für Industrieaerodynamik GmbH. Εσωτερική διάμετρος μούφας σύμφωνα με το DIN 8077,. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές προσφοράς PP-H

HOKA PP-H σιγαστήρας κυκλικού αγωγού με μούφα Πλαστικό χυτευμένο εξάρτημα με εσωτερικό στοπ για τη σύνδεση αγωγών σε σύστημα εξάτμισης με συγκόλληση. Πάχος συσκευασίας 100 mm, υλικό απορρόφησης από ορυκτές ίνες, διάτρητος εσωτερικός σωλήνας καλυμμένος με υαλοΰφασμα, Οι κυκλικοί σιγαστήρες Hoka έχουν ελεγχθεί από το IFI Institut für Industrieaerodynamik GmbH. Εσωτερική διάμετρος μούφας βάσει DIN 8074,. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές προσφοράς PP (επιβραδυντικό φλόγας)

HOKA Σιγαστήρας αγωγών από PP (επιβραδυντικό φλόγας) με μούφα Πλαστικό χυτευμένο τεμάχιο, στρογγυλό, με εσωτερικό πώμα για τη σύνδεση αγωγών σε σύστημα εξάτμισης με συγκόλληση. Πάχος συσκευασίας 100 mm, υλικό απορρόφησης από ορυκτές ίνες, διάτρητος εσωτερικός σωλήνας καλυμμένος με υαλοΰφασμα, Οι κυκλικοί σιγαστήρες Hoka έχουν ελεγχθεί από το IFI Institut für Industrieaerodynamik GmbH. Εσωτερική διάμετρος μούφας βάσει DIN 8074,. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.

Προδιαγραφές διαγωνισμού PP-EL-s

HOKA PP-EL-s σιγαστήρας κυκλικού αγωγού με μούφα Πλαστικό χυτευμένο εξάρτημα με εσωτερικό στοπ για τη σύνδεση αγωγών σε σύστημα εξάτμισης με συγκόλληση. Πάχος συσκευασίας 100 mm, υλικό απορρόφησης από ορυκτές ίνες, διάτρητος εσωτερικός σωλήνας καλυμμένος με υαλοΰφασμα, Οι κυκλικοί σιγαστήρες της Hoka ελέγχονται από το IFI Institut für Industrieaerodynamik GmbH. Εσωτερική διάμετρος μούφας βάσει DIN 8074,. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.