Πλαστικά τεμάχια T της HoKa

HOKA T-piece, στρογγυλό πλαστικό καλούπι με εσωτερικό στοπ για τη σύνδεση σωλήνων σε σύστημα εξάτμισης με συγκόλληση. Εσωτερική διάμετρος υποδοχής σύμφωνα με το DIN 8062. Διαδικασία κατασκευής: Ø 50 έως 315 mm με χύτευση με έγχυση, από Ø 355 mm κατασκευάζονται από ημιέτοιμα προϊόντα. Πιθανή αρνητική υπερπίεση κατόπιν αιτήματος ανάλογα με το μηχανικό, χημικό και θερμικό φορτίο.