HoKa vridspjällsventil, med handtag, med hylsa på båda sidor, tillverkad av plast, med 15° jalusi

Beskrivning

Finns i följande material:

PVCPVC vit PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

Tekniska ritningar

Tekniska data

    PVC   PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF
Ø Ltotal L L1 s Ltotal L L1 s
50 150 35 60 3,0 150 35 60 3,0
63 150 35 60 3,0 150 35 60 3,0
75 130 35 60 3,0 130 35 60 3,0
90 130 35 60 3,0 130 35 60 3,0
110 155 40 75 3,0 155 40 75 3,0
125 150 40 70 3,0 150 40 70 3,0
140 150 40 70 3,0 150 40 70 3,0
160 150 40 70 3,0 150 40 70 4,0
180 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
200 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
225 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
250 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
280 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
315 170 50 70 3,0 170 50 70 4,0
355 175 50 75 4,0 175 50 75 4,0
400 180 50 80 4,0 180 50 80 4,0
450 440 60 320 3,6 440 60 320 5,0
500 480 60 360 4,0 480 60 360 5,0
560 - - - - - 70 410 6,0
600 590 70 450 5,0 590 70 450 6,0
630 - - - - - 70 480 6,0
700 660 70 520 6,0 660 70 520 8,0
710 - - - - - 80 530 8,0
800 720 80 560 8,0 720 80 560 8,0
900 830 90 650 8,0 830 90 650 10,0
1000 940 100 740 10,0 940 100 740 10,0
1200 1200 120 960 12,0 1200 120 960 12,0
1250 1220 130 960 12,0 1220 130 960 12,0

Anbudstexter

Specifikation för anbudet PVC

HOKA PVC-ventil med handspak med uttag Formgjuten plastdel, rund, med inre stopp för anslutning av rör i ett avluftssystem genom svetsning. Som strypventil för justering av volymflöden Invändig diameter för hylsa enligt DIN 8062. Tillverkningsprocess: upp till Ø 400 mm tillverkad av formsprutade delar, från Ø 450 mm tillverkad av halvfabrikat. Möjligt negativt övertryck på begäran enligt mekanisk, kemisk och termisk belastning.

Specifikation för anbudet PVC vit

HOKA PVC vit Gasdämpare med handtag med uttag Formgjuten plastdel, rund, med inre stopp för anslutning av rör i ett avgassystem med hjälp av svetsning. Som strypdämpare för justering av volymflöden Invändig diameter för hylsa enligt DIN 8062. Tillverkningsprocess: upp till Ø 400 mm tillverkad av formsprutade delar, från Ø 450 mm tillverkad av halvfabrikat. Möjligt negativt övertryck på begäran enligt mekanisk, kemisk och termisk belastning.

Specifikation för anbudsinfordran PE-HD

HOKA PE-HD fjärrventil med handspak med uttag Formgjuten plastdel, rund, med inre stopp för anslutning av rör i ett avluftssystem genom svetsning. Som en fjärrventil för reglering av volymflöden Invändig diameter för hylsa enligt DIN 8074. Tillverkningsprocess: upp till Ø 400 mm tillverkad av formsprutade delar, från Ø 450 mm tillverkad av halvfabrikat. Möjligt negativt övertryck på begäran enligt mekanisk, kemisk och termisk belastning.

Specifikation för anbudsinfordran PP-H

HOKA PP-H fjärrventil med handspak med uttagGjutna plastdelar, runda, med inre stopp för anslutning av rör i ett avluftssystem genom svetsning. Som strypdämpare för justering av volymflöden Invändig diameter för hylsa enligt DIN 8077. Tillverkningsprocess: upp till Ø 400 mm tillverkad av formsprutade delar, från Ø 450 mm tillverkad av halvfabrikat. Möjligt negativt övertryck på begäran enligt mekanisk, kemisk och termisk belastning.

Anbudsspecifikation PP (flamskyddad)

HOKA PP (flamskyddad) gasdämpare med handtag med uttag Formad plastdel, rund, med inre stopp för anslutning av rör i ett avluftssystem genom svetsning. Som spjälldämpare för reglering av volymflöden Inre diameter för hylsa enligt DIN 8077. Tillverkningsprocess: upp till Ø 400 mm tillverkad av formsprutade delar, från Ø 450 mm tillverkad av halvfabrikat. Möjligt negativt övertryck på begäran enligt mekanisk, kemisk och termisk belastning.

Anbudsspecifikation PVDF

HOKA PVDF-ventil med handspak med uttag Formgjuten plastdel, rund, med inre stopp för anslutning av rör i ett avluftssystem genom svetsning. Som en fjärrventil för justering av volymflöden Hylsa med inre diameter enligt DIN ISO EN 10931. Tillverkningsprocess: upp till Ø 400 mm tillverkad av formsprutade delar, från Ø 450 mm tillverkad av halvfabrikat. Möjligt negativt övertryck på begäran enligt mekanisk, kemisk och termisk belastning.

Specifikation för anbudsinfordran PP-EL-s

HOKA PP-EL-s fjärilsventil med handspak med uttag Formgjuten plastdel, rund, med inre stopp för anslutning av rör i ett avgassystem med hjälp av svetsning. Som strypdämpare för justering av volymflöden Invändig diameter för hylsa enligt DIN 8077. Tillverkningsprocess: upp till Ø 400 mm tillverkad av formsprutade delar, från Ø 450 mm tillverkad av halvfabrikat. Möjligt negativt övertryck på begäran enligt mekanisk, kemisk och termisk belastning.