Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky a za váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Osobné údaje sú individuálne informácie o osobných alebo faktických okolnostiach konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Ide o informácie, ako je občianske meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia.

Keďže tieto údaje požívajú osobitnú ochranu, zhromažďujeme ich len v technicky nevyhnutnom rozsahu. V nasledujúcom texte vysvetlíme, aké informácie zhromažďujeme počas vašej návštevy našej webovej lokality a ako sa používajú.

Náš postup ochrany údajov je v súlade s ustanoveniami spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) a zákona o telemédiách (TMG). Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať, spracúvať a uchovávať len na účely spracovania otázok a v prípade potreby na spracovanie objednávok/zmluv. Vaše údaje sa použijú na ďalšie účely uvedené v súhlase, napr. na informovanie o ponukách prostredníctvom informačného bulletinu atď., len ak ste predtým udelili samostatný súhlas.

1. zodpovedný orgán v zmysle § 13 ods. 1 TMG / § 3 ods. 7 BDSG

Zodpovedným orgánom z hľadiska zákona o ochrane údajov je:

HoKa Gesellschaft für Lüftungsformteile aus Kunststoffen mit beschränkter Haftung
Reutherstraße 12
53773 Hennef

E-mail: hoka(at)hoka.de

2 Anonymné/pseudonymné používanie internetovej stránky

V zásade môžete navštíviť naše webové stránky bez poskytnutia osobných údajov.

Anonymné údaje o používaní sa buď od začiatku nevzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu, alebo sú následne anonymizované takým spôsobom, že k ďalšej identifikácii osoby nemôže dôjsť alebo nemôže dôjsť vôbec.

Údaje o používaní pseudonymov sa nezlučujú s údajmi o nositeľovi pseudonymu. Vytváranie pseudonymných profilov používania sa neuskutočňuje.


3 Špeciálne funkcie webovej stránky

Naša webová stránka vám ponúka rôzne funkcie, ktorých používanie zahŕňa zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie osobných údajov. Nižšie vysvetľujeme, čo sa s týmito údajmi deje:

  • Služba spätného volania

Údaje zaznamenané prostredníctvom nášho formulára pre ponuku "Callback Service" použijeme len na spracovanie žiadostí o spätné volanie prijatých prostredníctvom formulára. Po spracovaní dopytu sa zhromaždené údaje okamžite vymažú, pokiaľ neexistujú zákonné lehoty na uchovávanie.

  • Newsletter:

Údaje zaznamenané v registračnej maske nášho informačného bulletinu použijeme výlučne na zasielanie nášho informačného bulletinu, v ktorom vás informujeme o všetkých našich službách. Po registrácii vám zašleme potvrdzujúci e-mail s odkazom, na ktorý musíte kliknúť, aby ste dokončili registráciu pre náš newsletter (dvojité prihlásenie). Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie. Vaše údaje vymažeme do šiestich mesiacov od zrušenia odberu. Podobne, ak nedokončíte predplatné, vaše údaje vymažeme do šiestich mesiacov.


4. hodnotenie úverovej bonity / skóring

Ak poskytujeme služby vopred, vyhradzujeme si právo získať hodnotenie úverovej bonity na základe matematicko-štatistických metód od nasledujúcej spoločnosti alebo spoločností s cieľom chrániť naše oprávnené záujmy:

Na tento účel zasielame osobné údaje potrebné na posúdenie úverovej bonity a používame získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti omeškania platby. Informácie o úverovej bonite môžu obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (skóre), ktoré sa vypočítavajú na základe vedecky uznávaných matematicko-štatistických postupov. V tomto procese sa budúce riziko neplatenia odvodzuje od veľkého počtu charakteristík zákazníka, ako sú príjem, údaje o adrese, povolanie, rodinný stav a predchádzajúca platobná morálka. Výsledok je vyjadrený vo forme hodnoty platby (tzv. skóre). Takto získané informácie tvoria základ nášho rozhodnutia o nadviazaní, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu.

Výber jedného z ponúkaných spôsobov platby však nezávisí od týchto informácií.


5 Prenos údajov/vyčlenenie

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie našich zmluvných povinností, najmä na spracovanie uzatvorenej zmluvy. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou vyššie uvedených účelov spracovania zmlúv a platieb.

Ak nám poskytnete osobné údaje v rámci výslovného súhlasu, tieto údaje sa použijú len na účel, na ktorom je súhlas založený a s ktorým ste vopred súhlasili. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné alebo právne potrebné na zamýšľaný účel zhromažďovania údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše záujmy hodné ochrany budú zohľadnené v súlade s právnymi ustanoveniami. Informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú, môžete získať na príslušnom úrade.


6 Štatistická analýza návštev tejto webovej stránky

Pri prístupe na túto webovú stránku alebo k jednotlivým súborom na webovej stránke zhromažďujeme, spracovávame a ukladáme nasledujúce údaje: IP adresa, webová stránka, z ktorej bol súbor otvorený, názov súboru, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov a správa o úspešnosti prístupu (tzv. webový denník). Tieto prístupové údaje používame výlučne v neosobnej forme na neustále zlepšovanie našej webovej stránky a na štatistické účely.
Okrem toho používame na vyhodnocovanie návštev na tejto webovej lokalite nasledujúce pluginy a aktívny obsah skriptov:

  • Služba Google Analytics:

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa rôzne techniky vrátane tzv. súborov cookie, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu používania tejto webovej stránky návštevníkmi. Informácie získané službou Google Analytics o vašom používaní tejto webovej stránky sa prenášajú na servery spoločnosti Google, ktoré môžu byť prevádzkované v krajinách mimo členských štátov Európskej únie a prípadne mimo signatárskych štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Aktiváciou anonymizácie IP v rámci sledovacieho kódu služby Google Analytics na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa pred prenosom anonymizovaná spoločnosťou Google. Táto webová stránka používa sledovací kód služby Google Analytics, ktorý prevádzkovateľ rozšíril o gat._anonymizeIp();, aby umožnil iba anonymizované zhromažďovanie IP adries (tzv. maskovanie IP). V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnotenia vašej návštevy tejto webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie spoločnosti Google môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Radi by sme vás však upozornili, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosti Google a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zásady bezpečnosti a ochrany údajov služby Google Analytics nájdete na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.


7 Externý obsah a/alebo spracovanie údajov mimo EÚ

Na našej webovej stránke používame aktívny obsah Java Script od externých poskytovateľov. Po vyvolaní našej webovej stránky môžu títo externí poskytovatelia získať osobné údaje o vašej návšteve našej webovej stránky. To môže zahŕňať spracovanie údajov mimo EÚ. Môžete tomu zabrániť inštaláciou blokátora JavaScriptu, napríklad doplnku prehliadača NoScript (www.noscript.net), alebo deaktiváciou JavaScriptu v prehliadači. To môže mať za následok funkčné obmedzenia na internetových stránkach, ktoré navštívite.

Používame podrobne:

  • Dvojklik:

Naša webová lokalita používa službu DoubleClick, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. DoubleClick sa používa na zobrazovanie reklám, keď navštívite našu webovú lokalitu. Spoločnosť DoubleClick používa informácie (ale nie osobné údaje, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa) o vašich návštevách tejto a iných webových lokalít, aby vám mohla zobrazovať reklamy na produkty a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak chcete získať viac informácií o týchto postupoch alebo sa dozvedieť o svojich možnostiach, ako si neželáte, aby spoločnosť DoubleClick tieto informácie používala, kliknite sem: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

  • Google:

Na našej stránke sa načítava kód Java skriptu od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google"). Ak máte vo svojom prehliadači aktivovaný JavaScript a nemáte nainštalovaný blokátor JavaScriptu, váš prehliadač môže spoločnosti Google odosielať osobné údaje. Ak chcete úplne zabrániť spusteniu kódu Java Script od spoločnosti Google, môžete si nainštalovať blokátor Java Script (napr. www.noscript.net).

  • Google Apis:

Na našich webových stránkach sa používajú rozhrania API spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google"). Ide o rozhranie programu, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Počas používania sa môžu spoločnosti Google odosielať údaje, ako je najmä IP adresa. Zhromažďovaniu a odosielaniu osobných údajov (najmä vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť deaktiváciou vykonávania JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo inštaláciou nástroja, ako je napríklad "NoScript".

  • Video Google:

Na našej stránke sa načítava kód Java skriptu od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len: Google Video). Ak máte vo svojom prehliadači aktivovaný JavaScript a nemáte nainštalovaný blokátor JavaScriptu, váš prehliadač môže prenášať osobné údaje do služby Google Video. Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Google Video: http: //www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ak chcete úplne zabrániť spusteniu kódu Java Script z aplikácie Google Video, môžete si nainštalovať blokátor Java Scriptu (napr. www. noscript.net alebo www.ghostery.com).

  • gstatic:

Na našej stránke sa načítava kód Java skriptu od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len: Google). Ak máte vo svojom prehliadači aktivovaný JavaScript a nemáte nainštalovaný blokátor JavaScriptu, váš prehliadač môže spoločnosti Google odosielať osobné údaje. Ak chcete úplne zabrániť spusteniu kódu Java Script od spoločnosti Google, môžete si nainštalovať blokátor Java Script (napr. www.noscript.net).

  • Youtube:

Na našej stránke je načítaný kód Java skriptu spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (ďalej len Youtube). Na vkladanie videí na naše webové stránky používame poskytovateľa YouTube. Ak máte vo svojom prehliadači aktivovaný JavaScript a nemáte nainštalovaný blokátor JavaScriptu, váš prehliadač môže prenášať osobné údaje do spoločnosti Youtube. Viac informácií o tom nájdete vo vyhlásení spoločnosti Youtube o ochrane údajov(http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Ak chcete úplne zabrániť spúšťaniu kódu Java-Script zo služby Youtube, môžete si nainštalovať blokátor Java-Script (napr. www. noscript.net alebo www.ghostery.com).


8. Informácie o používaní súborov cookie

Na rôznych stránkach používame súbory cookie, aby sme zatraktívnili návštevu našej webovej stránky a umožnili používanie určitých funkcií. Takzvané "cookies" sú malé textové súbory, ktoré môže váš prehliadač ukladať vo vašom počítači. Proces umiestnenia súboru cookie sa nazýva aj "nastavenie súboru cookie". Sami si môžete nastaviť prehliadač podľa svojich želaní tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie, rozhodnúť sa v každom jednotlivom prípade, či ich chcete prijať alebo všeobecne prijať alebo všeobecne vylúčiť prijímanie súborov cookie. Súbory cookie sa môžu používať na rôzne účely, napr. na rozpoznanie, že váš počítač už bol pripojený k webovej ponuke (trvalé súbory cookie), alebo na uloženie naposledy zobrazených ponúk (súbory cookie relácie). Používame súbory cookie, aby sme vám poskytli vyšší používateľský komfort. Aby ste mohli využívať naše komfortné funkcie, odporúčame vám povoliť prijímanie súborov cookie pre našu webovú ponuku.

9 Bezpečnosť a ochrana údajov, komunikácia prostredníctvom e-mailu

Vaše osobné údaje sú počas zhromažďovania, uchovávania a spracovania chránené technickými a organizačnými opatreniami tak, aby neboli prístupné tretím stranám. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, preto odporúčame, aby ste informácie vyžadujúce vysokú úroveň dôvernosti posielali poštou.


10 Automatická archivácia e-mailov
Výslovne upozorňujeme, že náš poštový systém má automatický postup archivácie. V tomto prípade sa všetky prichádzajúce a odchádzajúce e-maily spravidla archivujú digitálne a spôsobom odolným voči kontrole z dôvodov daňového práva (GoBD §§ 146, 147 AO) a obchodného práva. Doba skladovania môže byť až 10 rokov. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa tejto digitálnej archivácie sa obráťte na nášho úradníka pre ochranu údajov. Okrem toho by sme vás chceli upozorniť, že dokumenty žiadosti nám posielajte len vo formáte PDF. Zipované súbory (WinZip, WinRAR, 7Zip atď.) nebudú cez naše bezpečnostné systémy povolené. Upozorňujeme, že vaše dokumenty žiadosti sa nebudú prenášať v zašifrovanej podobe. Predpokladáme, že na e-maily s vašou žiadosťou môžeme odpovedať aj nešifrovane. Ak si to neprajete, oznámte nám to v prihlasovacom e-maile. Nenesieme zodpovednosť za neoprávnenú kontrolu dokumentov žiadosti tretími stranami, ku ktorej môže dôjsť počas prenosu nešifrovaných e-mailov.


11. Kontaktná osoba pre otázky ochrany údajov - úradník pre ochranu údajov

Náš úradník pre ochranu údajov / úradník pre ochranu údajov je vám k dispozícii pre otázky ochrany údajov:

Patrick Scholz
Adresa: ASGARD Datentechnik - Inh. Patrick A. Scholz, Westfalenstraße 32, 53844 Troisdorf
E-mail: DSB-HoKa(at)asgard.net


12. odvolanie súhlasov - informácie o údajoch a žiadosti o ich zmenu - vymazanie a blokovanie údajov

Podľa spolkového zákona o ochrane údajov máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených údajoch a prípadne právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Vaše údaje budú následne vymazané, ak to nebude v rozpore s právnymi predpismi. Súhlas udelený na používanie vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Žiadosti o informácie, vymazanie a opravu vašich údajov a tiež návrhy môžete kedykoľvek zaslať na túto adresu:

HoKa Gesellschaft für Lüftungsformteile aus Kunststoffen mit beschränkter Haftung
Reutherstraße 12
53773 Hennef

E-mail: hoka(at)hoka.de
Fax: +49 (0) 2242 / 92 51-20