Plastový držiak sedla HoKa

HoKa sedlová prípojka s nátrubkom Plastový výlisok, okrúhly, s vnútornou zarážkou na pripojenie potrubia v systéme výfukového vzduchu pomocou zvárania. Na privarenie na nátrubok vetracieho potrubia s vnútorným priemerom podľa DIN 8062, vyrobený z polotovarov. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.