Sedlová konzola HoKa 90° plastový vývod

Popis

K dispozícii v materiáloch:

PVCPVC biela PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

Technické výkresy

Technické údaje

  PVC PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF Wall thickness of the pipe  
Ø L L1 s L1 PPS PP-H PE-HD PP-el-s L
50 25 2,5 3,0 1,9 6,0 3,0 25
63 25 2,5 3,0 1,9 2,5 3,0 25
75 40 2,5 3,0 1,9 4,5 3,0 40
90 40 2,5 3,0 2,2 5,4 3,0 40
110 40 2,5 3,0 2,7 3,4 3,0 40
125 40 2,5 3,0 3,1 3,9 3,0 40
140 40 2,5 3,0 3,5 4,3 3,0 40
160 40 2,5 3,0 4,0 4,0 3,0 40
180 40 2,5 3,0 4,4 5,5 3,5 40
200 40 2,5 3,0 3,0 6,2 3,5 40
225 40 2,5 3,5 5,5 6,9 3,5 40
250 40 2,5 3,5 3,5 6,2 5,0 40
280 50 2,5 3,5 6,9 8,6 5,0 50
315 50 2,5 5,0 5,0 7,7 6,0 50
355 50 3,0 5,0 5,0 10,9 6,0 50
400 50 3,0 6,0 6,0 12,3 6,0 50
450 50 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 50
500 50 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 50
560 - - 5,0 5,0 5,0 6,0 60
600 60 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 60
630 - - 6,0 6,0 6,0 6,0 70
700 70 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 70
710 - - 6,0 6,0 6,0 8,0 80
800 80 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 80
900 90 8,0 8,0 8,0 8,0 12,0 90
1000 100 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 100
1200 120 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 120
1250 130 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 130

Texty ponúk

Špecifikácia ponuky PVC

HOKA PVC sedlová rúrka 90° s nátrubkom Plastový tvarovaný diel, okrúhly, s vnútornou zarážkou na spojenie rúrok v systéme odsávania vzduchu pomocou zvárania. Na privarenie na vetracie potrubie, vnútorný priemer nátrubku podľa DIN 8062, vyrobené z polotovarov. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.

Špecifikácia ponuky PVC biela

HOKA PVC biela Sedlová prípojka 90° s nátrubkom Plastový výlisok, okrúhly, s vnútorným dorazom na pripojenie potrubia v systéme odsávania vzduchu zváraním. Na privarenie na nátrubok vetracieho potrubia s vnútorným priemerom podľa DIN 8062, vyrobený z polotovarov.,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.

Špecifikácia ponuky PE-HD

HOKA PE-HD sedlová prípojka 90° s nátrubkom Tvarovaný plastový diel, okrúhly, s vnútorným dorazom na pripojenie potrubia v systéme odsávania vzduchu zváraním. Na privarenie na nátrubok vetracieho potrubia s vnútorným priemerom podľa DIN 8074, vyrobený z polotovarov,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.

Špecifikácia ponuky PP-H

HOKA PP-H sedlová prípojka 90° s nátrubkom Tvarovaný plastový diel, okrúhly, s vnútorným dorazom na pripojenie potrubia v systéme odsávania vzduchu zváraním. Na privarenie na nátrubok vetracieho potrubia s vnútorným priemerom podľa DIN 8077, vyrobený z polotovarov,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.

Špecifikácia ponuky PP (nehorľavý)

HOKA PP (nehorľavý) sedlová prípojka 90° s nátrubkom Plastový výlisok, okrúhly, s vnútorným dorazom na pripojenie potrubia v systéme odsávania vzduchu zváraním. Na privarenie na vetracie potrubie, vnútorný priemer nátrubku podľa DIN 8077, vyrobený z polotovarov,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.

Text špecifikácie PVDF

HOKA PVDF sedlová prípojka 90° s nátrubkom Tvarovaný plastový diel, okrúhly, s vnútorným dorazom na pripojenie potrubia v systéme odsávania vzduchu zváraním. Na privarenie na nátrubok vetracieho potrubia s vnútorným priemerom podľa DIN ISO EN 10931, vyrobený z polotovarov.,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.

Špecifikácia ponuky PP-EL-s

HOKA PP-EL-s sedlová prípojka 90° s nátrubkom Tvarovaný plastový diel, okrúhly, s vnútorným dorazom na pripojenie potrubia v systéme odsávania vzduchu zváraním. Na privarenie na nátrubok vetracieho potrubia s vnútorným priemerom podľa DIN 8077, vyrobený z polotovarov,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.