HoKa strešný nástavec 1°-22° z plastu

Popis

K dispozícii v materiáloch:

PVCPVC biela PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

Technické výkresy

Technické údaje

  PVC   PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF Wall thickness of the pipe
Ø H1 H2 A x A Ø 1 s Sheet s Pipe H1 H2 A x A Ø 1 s Sheet PPS PP-H PE-HD PP-el-s
110 300 430 400x400 200 8,0 1,8 300 430 400x400 200 8,0 3,0 2,7 3,4 3,0
125 300 430 400x400 250 8,0 1,8 300 430 400x400 250 8,0 3,0 3,1 3,9 3,0
140 300 435 400x400 250 8,0 1,8 300 435 400x400 250 8,0 3,0 3,5 4,3 3,0
160 300 440 450x450 315 8,0 1,8 300 440 450x450 315 8,0 3,0 4,0 4 3,0
180 300 445 450x450 315 8,0 1,8 300 445 450x450 315 8,0 3,0 4,4 5,5 3,0
200 300 450 450x450 315 8,0 1,8 300 450 450x450 315 8,0 3,0 3,0 6,2 3,0
225 300 455 500x500 400 10,0 1,8 300 455 500x500 400 10,0 3,5 5,5 6,9 3,5
250 300 460 500x500 450 10,0 2,0 300 460 500x500 450 10,0 3,5 3,5 6,2 3,5
280 300 470 550x550 500 10,0 2,3 300 470 550x550 500 10,0 3,5 6,9 8,6 3,5
315 300 480 550x550 500 10,0 2,5 300 480 550x550 500 10,0 5,0 5,0 7,7 5,0
355 300 490 600x600 500 10,0 2,9 300 490 600x600 500 10,0 5,0 5,0 10,9 5,0
400 300 500 650x650 500 10,0 3,2 300 500 650x650 500 10,0 6,0 6,0 12,3 6,0
450 300 550 800x800 600 10,0 3,6 300 550 800x800 600 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
500 300 550 850x850 700 10,0 4,0 300 550 850x850 700 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
560 - - - - - - 300 600 910x910 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
600 300 600 950x950 800 10,0 5,0 300 600 950x950 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
630 - - - - - - 300 600 1000x1000 800 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0
700 300 650 1200x1200 900 12,0 6,0 300 650 1200x1200 900 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0
710 - - - - - - 300 650 1200x1200 900 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0
800 300 700 1300x1300 1000 12,0 8,0 300 700 1300x1300 1000 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0
900 300 750 1400x1400 1200 12,0 8,0 300 750 1400x1400 1200 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1000 300 800 1500x1500 1200 12,0 10,0 300 800 1500x1500 1200 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1200 300 850 1700x1700 1400 12,0 12,0 300 850 1700x1700 1400 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1250 300 850 1700x1700 1400 12,0 12,0 300 850 1700x1700 1400 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Roof head with pitch is not adjustable by the customer! Roof pitch need to be indicated if ordered.

Texty ponúk

Text ponuky PVC

HOKA PVC strešný nástavec Plastový výlisok, okrúhly, na spojenie potrubia vo výfukovom systéme pomocou zvárania. Ako nosná doska s privarenou časťou rúrky na zasunutie do strešných plôch Priemer podľa DIN 8062. Výrobný postup: z polotovarov. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia. Sklon nie je nastaviteľný na mieste.

Špecifikácia ponuky PVC biela

HOKA PVC biely Strešný nadstavec Plastový výlisok, okrúhly, na spojenie potrubia v systéme odvodu vzduchu pomocou zvárania. Ako nosná doska s privarenou časťou rúrky na zasunutie do strešných plôch Priemer podľa DIN 8062. Výrobný postup: vyrobený z polotovarov. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia. Sklon nie je nastaviteľný na mieste.

Špecifikácia ponuky PE-HD

HOKA PE-HD strešný nadstavec Plastový výlisok, okrúhly, na spojenie potrubia v systéme odvodu vzduchu pomocou zvárania. Ako nosná doska s privarenou časťou rúrky na zasunutie do strešných plôch Priemer podľa DIN 8074. Výrobný postup: vyrobený z polotovarov. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia. Sklon nie je nastaviteľný na mieste.

Špecifikácia ponuky PP-H

HOKA PP-H strešný nadstavec Plastový výlisok, okrúhly, na spojenie potrubia v systéme odvodu vzduchu pomocou zvárania. Ako nosná doska s privarenou časťou rúrky na zasunutie do strešných plôch Priemer podľa DIN 8077. Výrobný postup: vyrobený z polotovarov. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia. Sklon nie je nastaviteľný na mieste.

Špecifikácia ponuky PP (nehorľavý)

HOKA PP (nehorľavý) strešný nadstavec Plastový výlisok, okrúhly, na spojenie potrubia v systéme odvodu vzduchu pomocou zvárania. Ako nosná doska s privarenou časťou rúrky na zasunutie do strešných plôch Priemer podľa DIN 8077. Výrobný postup: vyrobený z polotovarov. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia. Sklon nie je nastaviteľný na mieste.

Špecifikácia ponuky PP-EL-s

HOKA PP-EL-s strešný nadstavec Plastový výlisok, okrúhly, na spojenie potrubia v systéme odvodu vzduchu pomocou zvárania. Ako nosná doska s privarenou časťou rúrky na zasunutie do strešných plôch Priemer podľa DIN 8077. Výrobný postup: vyrobený z polotovarov. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia. Sklon nie je nastaviteľný na mieste.