Materiálové centrum

Uvedené údaje sú orientačné hodnoty. Tieto hodnoty môžu byť ovplyvnené podmienkami spracovania, úpravami, prísadami materiálov a vplyvmi prostredia a nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné testy a skúšky. Boli zostavené na základe súčasných skúseností a poznatkov. Z našich informácií nemožno odvodiť právne záväzné uistenie o určitých vlastnostiach alebo vhodnosti na konkrétne použitie.

PVC-U ŠEDÁ

Stručný profil

Materiál polyvinylchlorid, skrátene tuhé PVC, je amorfný termoplast bez obsahu plastifikátorov. PVC sa vyznačuje vysokou chemickou odolnosťou a po odstránení plameňa je samozhášacie. Okrem toho sa tento materiál vyznačuje vysokou pevnosťou, tuhosťou a rozmerovou stálosťou. V oblasti vetrania sa PVC vyberá predovšetkým na vnútorné použitie.

Štruktúrny vzorec PVC

Profil nehnuteľnosti

 • Hustota (špecifická hmotnosť): ≈ 1,35 g/cm³
 • Vysoká chemická odolnosť:
  najmä voči organickým kyselinám a zásadám
 • Chovanie pri požiari:
  spomaľovač horenia podľa DIN 4102-1 B1
  spomaľovač horenia podľa DIN EN 13501-1 B-S3 d0
 • Teplota použitia: 0° až +50° C
 • Vysoká pevnosť a tuhosť
 • Vysoká odolnosť proti korózii
 • Dobrá elektrická izolácia

Odporúčané techniky spájania

 • Zváranie plastov

Odporúčaná oblasť použitia

 • Môže sa používať v interiéri
PARAMETRE ZVÁRANIA
podľa usmernenia DVS 2207-3
Teplota horúceho plynu
°C
350 - 370
Objemový prietok horúceho plynu
Nl/min
45 - 55
Rýchlosť zvárania
mm/min
250 - 350
Zváracia sila
s priemerom tyče
v kg 4mm/5mm

2,5 - 3,5
/ 4,0 - 4,5

V tejto súvislosti dodržiavajte ďalšie pokyny uvedené na stránke
v dodatku 1 k smernici DVS 2207-3.

PVC BIELEJ FARBY

Stručný profil

Materiál polyvinylchlorid, skrátene tuhé PVC, je amorfný termoplast bez obsahu plastifikátorov. PVC sa vyznačuje vysokou chemickou odolnosťou a po odstránení plameňa je samozhášacie. Okrem toho sa tento materiál vyznačuje vysokou pevnosťou, tuhosťou a rozmerovou stálosťou. V oblasti vetrania je možné vybrať PVC bielej farby na vnútorné aj vonkajšie použitie. Okrem toho je PVC bielej farby odolné voči UV žiareniu.

Štruktúrny vzorec PVC

Profil nehnuteľnosti

 • Hustota (špecifická hmotnosť): ≈ 1,35 g/cm³
 • Vysoká chemická odolnosť:
  najmä voči organickým kyselinám a zásadám
 • Chovanie pri požiari:
  spomaľovač horenia podľa DIN 4102-1 B1
  spomaľovač horenia podľa DIN EN 13501-1 B-S3 d0
 • Teplota použitia: 0° až +50° C
 • Vysoká pevnosť a tuhosť
 • Vysoká odolnosť proti korózii
 • Dobrá elektrická izolácia
 • Odolnosť voči UV žiareniu

Odporúčané techniky spájania

 • Zváranie plastov

Odporúčaná oblasť použitia

 • Môže sa používať v interiéri aj exteriéri
PARAMETRE ZVÁRANIA
podľa usmernenia DVS 2207-3
Teplota horúceho plynu
°C
350 - 370
Objemový prietok horúceho plynu
Nl/min
45 - 55
Rýchlosť zvárania
mm/min
250 - 350
Zváracia sila
s priemerom tyče
v kg 4mm/5mm

2,5 - 3,5
/ 4,0 - 4,5

V tejto súvislosti dodržiavajte ďalšie pokyny uvedené na stránke
v dodatku 1 k smernici DVS 2207-3.

PPs

Krátky profil

Materiál polypropylén spomaľujúci horenie sa vyznačuje vysokou chemickou odolnosťou a nízkou hustotou. Charakteristickou vlastnosťou tohto materiálu je jeho vysoká teplotná odolnosť v kombinácii so spomaľovačom horenia. PPs sa vyznačuje aj dobrou povrchovou tvrdosťou a dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Materiál je vhodný na vetranie v interiéri.

Štruktúrny vzorec PP-H

Profil nehnuteľnosti

 • Hustota (špecifická hmotnosť): ≈ 0,94 g/cm³
 • Vysoká chemická odolnosť:
  najmä voči rozpúšťadlám a alkoholom
 • Chovanie pri požiari:
  retardér horenia podľa DIN 4102-1 B1
 • Teplota použitia: 0° až +90° C
 • Vysoká odolnosť proti korózii
 • Odolnosť voči hydrolýze (horúca voda alebo para)
 • Dobrá elektrická izolácia

Odporúčané techniky spájania

 • Zváranie plastov

Odporúčaná oblasť použitia

 • Môže sa používať v interiéri
PARAMETRE ZVÁRANIA
podľa usmernenia DVS 2207-3
Teplota horúceho plynu
°C
300 - 340
Objemový prietok horúceho plynu
Nl/min
45 - 55
Rýchlosť zvárania
mm/min
250 - 350
Zváracia sila
s priemerom tyče
v kg 4mm/5mm

2,5 - 3,5
/ 4,0 - 4,5

V tejto súvislosti dodržiavajte ďalšie pokyny uvedené na stránke
v dodatku 1 k smernici DVS 2207-3.

PP-EL-s

Krátky profil

Materiál polypropylén EL spomaľovač horenia sa vyznačuje dobrým profilom vlastností PP v kombinácii s elektrickou vodivosťou. Na tento účel je PPs vybavený špeciálnymi vodivými časticami.

Štruktúrny vzorec PP-H

Profil nehnuteľnosti

 • Hustota (špecifická hmotnosť): ≈ 1,2 g/cm³
 • Vysoká chemická odolnosť:
  najmä voči rozpúšťadlám a alkoholom
 • Správanie sa pri požiari: spomaľovač horenia
 • Teplota použitia: 0 až +90 °C
 • Vysoká odolnosť proti korózii
 • Odolnosť voči hydrolýze (horúca voda alebo para)
 • Elektricky vodivé ≤ 10⁵ Ω

Odporúčané techniky spájania

 • Zváranie plastov

Odporúčaná oblasť použitia

 • Môže sa používať v interiéri aj exteriéri
PARAMETRE ZVÁRANIA
podľa usmernenia DVS 2207-3
Teplota horúceho plynu
°C
350 - 340
Objemový prietok horúceho plynu
Nl/min
45 - 55
Rýchlosť zvárania
mm/min
250 - 350
Zváracia sila
s priemerom tyče
v kg 4mm/5mm

2,5 - 3,5
/ 4,0 - 4,5

V tejto súvislosti dodržiavajte ďalšie pokyny uvedené na stránke
v dodatku 1 k smernici DVS 2207-3.

PP-H

Krátky profil

Materiál polypropylén sa vyznačuje vysokou chemickou odolnosťou, ako aj dobrou odolnosťou proti prasklinám a dobrou tepelnou odolnosťou.
Materiál má tiež dobrú tuhosť, tvrdosť a pevnosť.

Štruktúrny vzorec PP-H

Profil nehnuteľnosti

 • Hustota (špecifická hmotnosť): ≈ 0,93 g/cm³
 • Vysoká chemická odolnosť:
  najmä voči rozpúšťadlám a alkoholom
 • Správanie sa pri požiari: normálna horľavosť
 • Teplota použitia: 0° až +90° C
 • Vysoká odolnosť proti korózii
 • Odolnosť voči hydrolýze (horúca voda alebo para)
 • Dobrá elektrická izolácia

Odporúčané techniky spájania

 • Zváranie plastov

Odporúčaná oblasť použitia

 • Môže sa používať v interiéri
PARAMETRE ZVÁRANIA
podľa usmernenia DVS 2207-3
Teplota horúceho plynu
°C
300 - 340
Objemový prietok horúceho plynu
Nl/min
45 - 55
Rýchlosť zvárania
mm/min
250 - 350
Zváracia sila
s priemerom tyče
v kg 4mm/5mm

2,5 - 3,5
/ 4,0 - 4,5

V tejto súvislosti dodržiavajte ďalšie pokyny uvedené na stránke
v dodatku 1 k smernici DVS 2207-3.

PE-HD

Krátky profil

Materiál polyetylén sa vyznačuje vysokou húževnatosťou a tuhosťou aj pri nízkych teplotách. PE-HD má veľmi dobrú chemickú odolnosť. Materiál je predovšetkým odolný voči UV žiareniu a môže sa používať aj pri teplotách pod bodom mrazu.

Štrukturálny vzorec PE-HD

Profil nehnuteľnosti

 • Hustota (špecifická hmotnosť): ≈ 0,95 g/cm³
 • Vysoká chemická odolnosť
 • Správanie sa pri požiari: normálna horľavosť
 • Teplota použitia: -50° až +80° C
 • Odolnosť voči hydrolýze (horúca voda alebo para)
 • Dobrá elektrická izolácia
 • UV stabilizované

Odporúčané techniky spájania

 • Zváranie plastov

Odporúčaná oblasť použitia

 • Môže sa používať v interiéri aj exteriéri
PARAMETRE ZVÁRANIA
podľa usmernenia DVS 2207-3
Teplota horúceho plynu
°C
300 - 340
Objemový prietok horúceho plynu
Nl/min
45 - 55
Rýchlosť zvárania
mm/min
250 - 350
Zváracia sila
s priemerom tyče
v kg 4mm/5mm

1,5 - 2,0
/ 2,5 - 3,5

V tejto súvislosti dodržiavajte ďalšie pokyny uvedené na stránke
v dodatku 1 k smernici DVS 2207-3.

PVDF

Krátky profil

Materiál PVDF patrí medzi fluoroplasty a vyznačuje sa veľmi vysokou chemickou odolnosťou aj pri vyšších teplotách. Materiál má vysokú tuhosť a je necitlivý na UV žiarenie. Výsledkom je aj veľmi dobrá odolnosť proti starnutiu vo vzdušnej atmosfére. Surovina, ktorú spracovávame, má označenie FM 4910. To znamená, že naše výrobky sa môžu používať aj v čistých priestoroch.

Štrukturálny vzorec PVDF

Profil nehnuteľnosti

 • Hustota (špecifická hmotnosť): ≈ 1,78 g/cm³
 • Vysoká chemická odolnosť: najmä voči
  halogénom a iným oxidačným činidlám
 • Chovanie pri požiari: spomaľuje horenie podľa DIN 4102 B1
 • Teplota použitia: -30° až +145° C
 • Odolnosť voči korózii
 • Dobrá elektrická izolácia
 • Odolnosť voči UV žiareniu

Odporúčané techniky spájania

 • Zváranie plastov

Odporúčaná oblasť použitia

 • Môže sa používať v interiéri aj exteriéri
PARAMETRE ZVÁRANIA
podľa usmernenia DVS 2207-3
Teplota horúceho plynu
°C
365 - 385
Objemový prietok horúceho plynu
Nl/min
45 - 55
Rýchlosť zvárania
mm/min
200 - 250
Zváracia sila
s priemerom tyče
v kg 4mm/5mm

3,0 - 3,5
/ 4,0 - 4,5

V tejto súvislosti dodržiavajte ďalšie pokyny uvedené na stránke
v dodatku 1 k smernici DVS 2207-3.