Portál služieb

Icon Service

Služba spätného volania
vo vašom jazyku

Viac na

Icon Newsletter

Newsletter
Zaregistrujte sa na odber nášho newslettera

viac

Icon Materialcenter

Centrum materiálov
VŠETKY MATERIÁLY

viac

Icon Prospektanforderung

Žiadosť o brožúru
TLAČENÉ MATERIÁLY

viac

Icon Umwelt

Životné prostredie
HOKA A UDRŽATEĽNOSŤ

viac

Icon Umwelt

Životné prostredie
HOKA A UDRŽATEĽNOSŤ

viac

Odovzdanie daru v rámci športovej výzvy

Odovzdali sme dar zo športovej výzvy

Spolu s naším marketingovým partnerom Illusion Factory sme zorganizovali športovú výzvu pre dobrú vec.

Cieľom bolo nazbierať čo najviac športových minút. Tie sa potom vydelili celkovým počtom účastníkov a tím s najväčším počtom priemerných hodín vyhral a rozhodol, ktorej organizácii poražený tím prispeje.

Celkový súčet všetkých športových hodín sa potom vynásobil sumou 1,00 €, čím sa určila výška daru.
S tesným náskokom vyhral tím Illusion a "interná" víťazka Julia Müllerová sa mohla rozhodnúť, kam pôjde dar.

Celkovo sa v rámci športovej výzvy vyzbieralo 1 632,00 €, zaokrúhlene 2 000,00 €
. Dar pôjde na konto Rýnsko-šiegskej ambulantnej služby pre deti a mládež. Hospic ako súčasť Nemeckého združenia detských hospicov sprevádza a podporuje deti, dospievajúcich a mladých dospelých s chorobou, ktorá skracuje život, ako aj ich rodiny.

Samotné Nemecké združenie detských hospicov sa ako celoštátna profesijná organizácia zaoberá posilňovaním práce detských a mládežníckych hospicov a ich štruktúr. Okrem toho zvyšuje povedomie verejnosti o umieraní a smrti detí, dospievajúcich a mladých dospelých s chorobou, ktorá skracuje život.

Sme radi, že môžeme hospic podporiť našou kampaňou!