Portál služeb

Icon Service

Služba zpětného volání
VE VAŠEM JAZYCE

více

Icon Newsletter

Newsletter
Zaregistrujte se k odběru našeho newsletteru

více

Icon Materialcenter

Centrum materiálů
VŠECHNY MATERIÁLY

více

Icon Prospektanforderung

Žádost o brožuru
TISKOVÉ MATERIÁLY

více

Icon Umwelt

Životní prostředí
HOKA A UDRŽITELNOST

více

Icon Umwelt

Životní prostředí
HOKA A UDRŽITELNOST

více

Předání darů v rámci Sportovní výzvy

Předali jsme dar ze Sportovní výzvy

Společně s naším marketingovým partnerem Illusion Factory jsme uspořádali sportovní výzvu pro dobrou věc.

Cílem bylo nasbírat co nejvíce sportovních minut. Ty se pak vydělily celkovým počtem účastníků a tým s největším počtem průměrných hodin vyhrál a rozhodl, které organizaci poražený tým přispěje.

Součet všech sportovních hodin se pak vynásobil částkou 1,00 € a určil výši daru.
S těsným náskokem zvítězil tým Illusion a "interní" vítězka Julia Müllerová mohla rozhodnout, kam dar poputuje.

Celkem se v rámci sportovní výzvy vybralo 1 632,00 €, zaokrouhleno 2 000,00 €
. Dar bude věnován ambulantní službě pro děti a mládež v Rýnsko-švýcarském hospici. Hospic jako součást Německého svazu dětských hospiců doprovází a podporuje děti, dospívající a mladé dospělé s nemocí zkracující život a jejich rodiny.

Samotný Německý svaz dětských hospiců se jako celostátní profesní organizace zabývá posilováním práce dětských a mladých hospiců a jejich struktur. Kromě toho zvyšuje povědomí veřejnosti o umírání a smrti dětí, dospívajících a mladých dospělých s nemocí zkracující život.

Jsme rádi, že můžeme hospic podpořit naší kampaní!