Horný rám HoKa pre mriežky na prívod a odvod vzduchu z plastu

Popis

K dispozícii v materiáloch:

PVCPVC biela PPs PP-H PE-HD PP-EL-s PVDF

Technické výkresy

Technické údaje

PVC/PE-HD/PP-H/PPs/PP-EL-s/PVDF
B H
300 100
400 100
500 100
600 100
300 150
400 150
500 150
600 150
300 200
400 200
500 200
600 200
300 250
400 250
500 250
600 250

Texty ponúk

Špecifikácia ponuky PVC

HOKA PVC upevňovací rám pre mriežky prívodu a odvodu vzduchu Plastový tvarovaný diel, hranatý, na inštaláciu do systému odvodu vzduchu Na inštaláciu do kruhového alebo hranatého potrubia odvodu vzduchu Polomery prispôsobenia podľa DIN 8062, vyrobené z polotovarov.,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.

Špecifikácia ponuky PVC biela

HOKA PVC biela Horný rám pre mriežky prívodu a odvodu vzduchu Plastový tvarovaný diel, hranatý na montáž do systému spätného vzduchu Na montáž do kruhového alebo hranatého potrubia spätného vzduchu Polomery prispôsobenia podľa DIN 8062, vyrobené z polotovarov,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.

Špecifikácia ponuky PE-HD

HOKA PE-HD Horný rám pre mriežky prívodu a odvodu vzduchu Plastový tvarovaný diel, hranatý, na montáž do systému spätného vzduchu Na montáž do kruhového alebo hranatého potrubia spätného vzduchu Polomery prispôsobenia podľa DIN 8074, z polotovarov,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.

Špecifikácia ponuky PP-H

HOKA PP-H Horný rám pre mriežky prívodu a odvodu vzduchu Plastový tvarovaný diel, hranatý na montáž do systému spätného vzduchu Na montáž do kruhového alebo hranatého potrubia spätného vzduchu Polomery prispôsobenia podľa DIN 8077, z polotovarov,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.

Špecifikácia ponuky PP (nehorľavý)

HOKA PP (nehorľavý) Horný rám pre mriežky prívodu a odvodu vzduchu Štvorcový plastový výlisok na zabudovanie do systému odvodu vzduchu Na zabudovanie do kruhového alebo štvorcového potrubia odvodu vzduchu Polomery prispôsobenia podľa DIN 8077, z polotovarov,. Možný záporný pretlak na požiadanie podľa mechanického, chemického a tepelného zaťaženia.