Yritysperiaatteet

Yrityksen menestyksekkään kehityksen tukemiseksi toimintaperiaatteet muodostavat liiketoimintafilosofiamme ytimen. Niiden tarkoituksena on ilmaista seuraavaa:

  • Ne on osoitettu meille kaikille
  • Ne kuvaavat ihanteellista tilaa
  • Ne osoittavat perustavoitteemme, arvomme ja asenteemme.

 

Työntekijämme ovat suurin voimavaramme

Työntekijöillämme on kehittymismahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä vahvassa yhteisössä. Heidän palkkionsa on tuloksen ja markkinoiden mukainen. Kannustamme ja vaadimme henkilökohtaista sitoutumista, luotettavuutta ja itsenäistä toimintaa. Työntekijämme ovat mukana yritysvastuussa. Tietoja annetaan kattavasti, nopeasti ja osastojen tarpeiden mukaisesti.

Työturvallisuus on meille tärkeää

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus ovat ensisijaisia ja tärkeitä kriteerejä yrityksemme menestykselle. Välttelemme periaatteessa vaaroja ja pyrimme siihen, ettei työtapaturmia tapahdu lainkaan. Ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tekniikan ja tietämyksen tason mukaisesti työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi. Kaikki työntekijät jakavat vastuun tästä. Onnettomuuksien ja sairauksien jälkeinen nopea kotiutuminen on meille itsestäänselvyys.

Laatu on lipussamme

Tuotteidemme ja prosessiemme erinomainen laatu on keskeisen tärkeää, ja se on yrityksen kestävän menestyksen perusta ja edellytys. Tästä syystä johtoajatuksemme on: "Korkein laatu nopeimmalla tavalla". Tämän saavuttamiseksi pyrimme virheettömään kulttuuriin. Tähän kuuluu virheiden avoin käsittely, myönteinen oppimiskulttuuri ja jatkuva parantaminen. Vastuulliset, pätevät ja motivoituneet työntekijät ovat tässä ratkaiseva voima.

Asiakkaat määräävät toimintamme

Meidät tunnetaan markkinoilla asiantuntevana ilmanvaihtoprofiilien valmistajana. Palvelumme perustuvat asiakkaidemme ideoihin, joiden kanssa pyrimme aina luomaan kumppanuuteen perustuvan suhteen. Osaamisen, kokemuksen ja innovaation ansiosta pystymme reagoimaan joustavasti asiakkaidemme toiveisiin - Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille tärkeää, sillä tyytyväiset asiakkaat turvaavat työpaikkamme.

Me kaikki olemme vastuussa työilmapiiristämme

Oikeudenmukaisen ja kollegiaalisen kanssakäymisen pohjalta ylläpidämme työilmapiiriä, joka antaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden kehittyä ja nauttia työstään. Yhteistyöllemme on ominaista empatia, avoimuus ja keskinäinen kunnioitus. Strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi olemme valmiita ottamaan vastuuta ja osoittamaan aloitteellisuutta. Esimiehet antavat säännöllisesti palautetta henkilöstölleen ja pyrkivät vahvistamaan keskinäistä luottamusta. Kunnioitus ja luottamus ovat työilmapiirimme keskeisiä osatekijöitä.

Viestintä

Viestintä on olennainen osa yrityskulttuuriamme. Kommunikoimme avoimesti, jatkuvasti, luottamuksellisesti ja rehellisesti keskenämme. Meille viestintä ei ole vain tiedon jakamista, vaan operatiivinen viestintä on yrityskulttuurimme muoto, jolle on ominaista avoin ja rakentava tietojen ja mielipiteiden vaihto. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä avoin vuoropuhelu on edellytys tehokkaalle, asiakaslähtöiselle työlle ja työntekijöidemme tyytyväisyydelle.

Koulutus on meille tärkeää

Jotta voimme taata hyvän ammattitaitoisen työn myös tulevaisuudessa, panostamme nuoremman henkilöstön koulutukseen. Käytämme lisäkouluttajia sekä koulutuksen käytännön että teoriaosuutta varten. Tämä toimenpide on välttämätön, jotta voidaan varmistaa laadukas koulutus, joka edistää yrityksemme menestystä pitkällä aikavälillä. Työntekijämme ottavat vastuuta ja toimivat roolimalleina harjoittelijoille ja ovat siten keskeisessä asemassa hyvän koulutuksen tarjoamisessa.

Innovaatiomme muokkaa tulevaisuuttamme

Haluamme, että tuotevalikoimamme vastaa markkinoiden vaatimuksia myös tulevaisuudessa. Käsittelemällä huolellisesti asiakkaidemme ongelmia kehitämme yhteistyössä Knowhow'n kanssa innovatiivisia ratkaisuja, jotka tarjoavat kestäviä etuja tuotteidemme käyttäjille.

Ylläpidämme hyviä suhteita tavarantoimittajiin

Odotamme toimittajiltamme oikea-aikaisia, taloudellisia ja vaatimustenmukaisia toimituksia. Ylläpidämme avointa ja yhteistyökykyistä suhdetta niiden kanssa ja tuemme niitä niiden suorituskyvyn, tuotteiden laadun ja ympäristötietoisuuden jatkuvassa parantamisessa.

Huolehdimme ympäristöstämme

Pyrimme resurssien kestävään käyttöön. Yrityksen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista vältetään tai vähennetään muun muassa silppuamalla hylkyjä. Tuotantolaitoksemme ovat ympäristönsuojelun kannalta huippuluokkaa.

Suuret investoinnit viimeisimmän sukupolven aurinkosähköjärjestelmiin symboloivat halukkuuttamme säästää olemassa olevia resursseja. Työntekijämme ovat ympäristötietoisia ja edistävät siten aktiivisesti ympäristönsuojelua. Ajattele vihreää ajattele HoKa.

Kohtaamme maailmanlaajuisen kilpailun

HoKa-yrityksenä pyrimme menestymään maailmanmarkkinoilla kestävän ja kannattavan kasvun avulla. Meillä on erinomaista asiantuntemusta kaikkien ilmanvaihtoalan komponenttien kehittämisessä, valmistuksessa ja jakelussa.

Kapeana toimijana keskitymme kestäviin avaintuotteisiin ja olemme siten vahvoja yksittäisten markkinavaihteluiden vaikutuksille. Näin voimme saavuttaa positiivisia tuloksia myös heikkoina suhdannevuosina.

 

Kestävä kehitys HoKassa

Meillä ei ole muovijätettä

Muovia jalostavana yrityksenä olemme tietoisia vastuustamme ympäristöämme ja tulevia sukupolvia kohtaan. Siksi kierrätämme kaikki käynnistysvaiheen osat, hylkytavarat ja ruiskut.

Yhdenlaiset muovit kerätään erikseen ja kumppanimme kierrättävät ne.

Muovien kierrätykseen erikoistuneilla yhteistyökumppaneillamme irtomuovit, kuten kalvot, kaikenlaiset reunaleikkeet, tuotantovirheet, hylsyt ja levyt, murskataan kierrätyslaitoksen muovimyllyissä, erotetaan tarvittaessa puhtaasti muista materiaaleista ja käsitellään sen jälkeen suoraan kierrätyslaitoksessa.

Siellä muovi sulatetaan, lähetetään suodatin- ja kaasunpoistovyöhykkeiden läpi, tiivistetään ja lopuksi jalostetaan uudeksi muovirakeeksi. Näin suojelemme ympäristöä ja säästämme resursseja, jotta voimme jatkossakin tuottaa korkealaatuisia ja kestäviä muovituotteita toimivan jätehuoltojärjestelmän avulla.

Maapallon säilyttäminen tuleville sukupolville

Kestävän kehityksen hengessä ja planeettamme pitkäikäisyyden vuoksi käytämme uusiutuvaa energiaa sähköntuotantoon.

Aurinkosähköjärjestelmämme ei ainoastaan säästä fossiilisia polttoaineita ja siten vähennä hiilidioksidipäästöjä, vaan myös tuottaa - kestävän kehityksen hengessä - elinkaarensa aikana jopa enemmän energiaa kuin sen valmistukseen tarvittiin. Tämä on tärkeä askel kohti vihreää tulevaisuutta.

Vaikka voimalamme tuottaa enemmän sähköä kuin tarvitsemme HoKassa, harkitsemme uusien aurinkosähkövoimaloiden rakentamista:
"Vihreää sähköä" syötetään jo nyt paikalliseen verkkoon, ja haluaisimme saada vielä enemmän vihreää sähköä terveellisen ja ekologisen tulevaisuuden vuoksi.

Ajattele vihreää - ajattele HoKa!

Aurinkosähköjärjestelmiemme nykyiset suorituskykytiedot

ConstructionOutput/DayOutput/MonthOutput/Year
NRW 13.12 t CO221.42 t CO2
NRW 22.84 t CO216.92 t CO2
NRW 30.22 t CO22.78 t CO212.26 t CO2
NRW 42.1 t CO29.57 t CO2
NRW 5