Virksomhedsprincipper

For at støtte en succesfuld virksomhedsudvikling udgør de vejledende principper kernen i vores forretningsfilosofi. De har til formål at udtrykke følgende:

  • De henvender sig til os alle
  • De beskriver den ideelle tilstand
  • De angiver vores grundlæggende mål, værdier og holdninger

 

Vores medarbejdere er vores største aktiv

Vores medarbejdere har udviklingsmuligheder og fremtidsudsigter i et stærkt fællesskab. Deres aflønning er i overensstemmelse med resultaterne og markedet. Vi tilskynder til og kræver personligt engagement, pålidelighed og selvstændig handling. Vores medarbejdere er involveret i virksomhedens ansvar. Oplysningerne gives omfattende, hurtigt og i overensstemmelse med afdelingens behov.

Arbejdssikkerhed er vigtig for os

Vores medarbejderes sundhed og sikkerhed er primære og vigtige kriterier for vores virksomheds succes. Vi undgår principielt farer og stræber efter nul arbejdsulykker. Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med den nyeste viden og teknologi for at forebygge arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Alle medarbejdere har et fælles ansvar for dette. Hurtig reintegration efter ulykker og sygdom er en selvfølge for os.

Kvalitet er på vores flag

Den fremragende kvalitet af vores produkter og processer er af central betydning og udgør grundlaget og forudsætningen for virksomhedens bæredygtige succes. Dette er grunden til vores ledende princip: "Højeste kvalitet på den hurtigste måde". For at opnå dette stræber vi efter en nul-fejl-kultur. Dette omfatter en åben håndtering af fejl, en positiv læringskultur og løbende forbedringer. Ansvarlige, kompetente og motiverede medarbejdere er den afgørende faktor i denne sammenhæng.

Kunderne bestemmer vores handlinger

På markedet opfattes vi som en kompetent producent af ventilationslister. Vores tjenester er baseret på vores kunders idéer, som vi altid stræber efter et partnerskabsforhold til. Kompetence, erfaring og innovation gør os i stand til at reagere fleksibelt på vores kunders ønsker - Vores kunders tilfredshed er vigtig for os, for tilfredse kunder sikrer vores arbejdspladser.

Vi er alle ansvarlige for vores arbejdsklima

På grundlag af en fair og kollegial omgang med hinanden opretholder vi et arbejdsklima, der giver alle medarbejdere mulighed for at udvikle sig og nyde deres arbejde. Vores samarbejde er præget af empati, åbenhed og gensidig respekt. Med henblik på vores strategiske mål er vi parate til at tage ansvar og vise initiativ. Lederne giver regelmæssigt feedback til deres medarbejdere og bestræber sig på at styrke den gensidige tillid. Respekt og tillid er vigtige elementer i vores arbejdsklima.

Kommunikation

Kommunikation er en vigtig del af vores virksomhedskultur. Vi kommunikerer åbent, løbende, tillidsfuldt og ærligt med hinanden. For os er kommunikation ikke blot distribution af information, men operationel kommunikation er en del af vores virksomhedskultur, som er kendetegnet ved en åben og konstruktiv udveksling af information og meninger. Vi er overbevist om, at denne åbne dialog med hinanden er forudsætningen for et effektivt og kundeorienteret arbejde og for vores medarbejderes tilfredshed.

Uddannelse er vigtig for os

For at kunne garantere godt fagligt arbejde i fremtiden investerer vi i uddannelse af unge medarbejdere. Vi ansætter ekstra instruktører til både den praktiske og teoretiske del af uddannelsen. Denne foranstaltning er nødvendig for at sikre en uddannelse af god kvalitet, der bidrager til virksomhedens succes på lang sigt. Vores medarbejdere tager ansvar og fungerer som rollemodeller for eleverne og er dermed med til at sikre en god uddannelse.

Vores innovation former vores fremtid

Vi ønsker, at vores produktsortiment fortsat skal opfylde markedets krav i fremtiden. Ved omhyggeligt at tage fat på vores kunders problemer udvikler vi innovative løsninger i samarbejde med Knowhow, som giver brugerne af vores produkter bæredygtige fordele.

Vi opretholder et godt forhold til vores leverandører

Vi forventer rettidige, økonomiske og overensstemmende leverancer fra vores leverandører. Vi opretholder et åbent og samarbejdsorienteret forhold til dem og støtter dem i den løbende forbedring af deres præstationer, produktkvalitet og miljøbevidsthed.

Vi passer på vores miljø

Vi stræber efter en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Miljøforurening forårsaget af virksomheden undgås eller reduceres ved hjælp af foranstaltninger som f.eks. makulering af vores kasseret materiale. Vores produktionsfaciliteter er topmoderne med hensyn til miljøbeskyttelse.

Store investeringer i den nyeste generation af solcelleanlæg er et symbol på vores vilje til at spare på de eksisterende ressourcer. Vores medarbejdere er miljøbevidste og bidrager derfor aktivt til miljøbeskyttelse. Tænk grønt og tænk HoKa.

Vi tager den globale konkurrence op

Som virksomhed HoKa forfølger vi målet om at få succes på det globale marked med bæredygtig og profitabel vækst. Vi har en fremragende ekspertise inden for udvikling, fremstilling og distribution af alle komponenter til ventilationssektoren.

Som nicheaktør fokuserer vi på bæredygtige nøgleprodukter og er derfor robuste over for virkningerne af enkelte markedsudsving. Dette gør det muligt for os at opnå positive resultater selv i svage konjunkturår.

 

Bæredygtighed hos HoKa

Der er intet plastaffald hos os

Som plastforarbejdende virksomhed er vi bevidste om det ansvar, vi har over for vores miljø og fremtidige generationer. Derfor genbruger vi alle vores opstartsdele, kasseret materiale og sprues.

Plast af en enkelt type indsamles separat og genanvendes af vores partnervirksomheder.

Hos vores partnere, der er specialiseret i genbrug af plast, bliver løs plast som f.eks. folier, alle former for kantbesætning, fejlproduktion, sleeves og plader findelt i plastmøller i et genbrugsanlæg, om nødvendigt rent adskilt fra andre materialer og derefter behandlet direkte i et regranuleringsanlæg.

Her smeltes plasten, sendes gennem filter- og afgasningszoner, komprimeres og forarbejdes til sidst til nyt plastgranulat. På denne måde beskytter vi vores miljø og sparer ressourcer, så vi fortsat kan producere bæredygtige plastprodukter af høj kvalitet med et velfungerende affaldshåndteringssystem i fremtiden.

Bevarelse af jorden for fremtidige generationer

I en ånd af bæredygtighed og for at sikre vores planets levetid bruger vi vedvarende energi til at producere vores elektricitet.

Vores solcelleanlæg sparer ikke kun fossile brændstoffer og reducerer dermed kuldioxidemissionerne, men producerer - i bæredygtighedens ånd - også mere energi i løbet af dets levetid, end der var brug for til dets fremstilling. Det er et vigtigt skridt i retning af en grøn fremtid.

Selv om vores anlæg producerer mere elektricitet, end vi har brug for til HoKa, overvejer vi at bygge flere solcelleanlæg:
Vores "grønne elektricitet" bliver allerede leveret til det lokale elnet, og vi vil gerne have endnu mere grøn elektricitet for at sikre en sund og økologisk fremtid.

Tænk grønt - tænk HoKa!

Aktuelle data om vores solcelleanlægs ydeevne

ConstructionOutput/DayOutput/MonthOutput/Year
NRW 13.12 t CO221.42 t CO2
NRW 22.84 t CO216.92 t CO2
NRW 30.22 t CO22.78 t CO212.26 t CO2
NRW 42.1 t CO29.57 t CO2
NRW 5